INTPOW

INTPOW er en prosjektorganisasjon som har som mål å styrke det langsiktige grunnlaget for verdi-skaping og sysselsetting i den norske energinæringen og gjøre den mer slagkraftig internasjonalt.
Dette skal skje gjennom fokusert internasjonal virksomhet med utgangspunkt i bedriftenes samlede konkurransekraft. INTPOW skal bidra til en samordnet innsats av både næringens ressurser og det offentlige virkemiddelapparatet.

INTPOW skal særlig konsentrere innsatsen om fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og solenergi.

Tilskuddsbrev til INTPOW (i pdf format)

Tilskuddsbrev for 2013

Tilskuddsbrev for 2012

Tilskuddsbrev for 2011

Tilskuddsbrev for 2010

Til toppen