Anmodning om utsatt iverksettelse av Post- og teletilsynets vedtak av 22. juli 2004 om spesiell nettilknytning for Forward Communications - tilgang med egen SMS-C

Anmodning om utsatt iverksettelse av Post- og teletilsynets vedtak av 22. juli 2004 om spesiell nettilknytning for Forward Communications - tilgang med egen SMS-C

Brev fra Samferdselsdepartementet til Telenor Mobil v/ advokatfirmaet Hjort av 2. september 2004 (pdf)

Til toppen