Nasjonal transportplan 2018-2029 - Retningslinjer for transportetatene og Avinor sitt arbeid i planfasen - tilleggsoppdrag til Vegdirektoratet

Samferdselsdepartementet gir med dette retningslinjer for transportetatene og Avinor sittarbeid i planfasen. Retningslinjene bygger bl.a. på det utredningsarbeidet som transportetateneog Avinor utførte i utredningsfasen.

Les brevet (pdf)