Fremtidig drosjeregulering - ber om innspill

Samferdselsdepartementet har satt i gang en intern utredningsprosess for å vurdere fremtidig regulering av drosjemarkedet i lys av fremveksten av nye applikasjonsbaserte transporttjenester, og ønsker innspill fra bransjeorganisasjonene i dette arbeidet. Departementet tar også gjerne imot innspill fra andre aktører.

Innspill kan merkes med referanse 15/2200 og sendes til postmottak@sd.dep.no.

Les brevet (pdf)