Innkalling til møte 17.09.2019 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 - med referat

Innkalling og referat - møte 17.09.2019 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033.

Les innkallingen (pdf)

Les referatet (pdf)