Innkalling til møte 25.06.2019 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 - med referat

Innkalling til møte 25.06.19 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033

Les innkallingen (pdf)

Les referat fra møtet (pdf)