Nasjonal transportplan 2022-2033: Innkalling til møte 28.10.2019 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 - med referat

Innkalling til møte 28.10.2019 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033.

Les innkallingen (pdf)

Les referat (pdf)