Nasjonal transportplan 2022-2033: Invitasjon til møte i den politiske kontaktgruppa 22.11.2019 - med presentasjon

Invitasjon til møte i politisk kontaktgruppe for NTP 2022-2033 22. november 2019 hos KS Agenda i Oslo.

Les invitasjonen (pdf)

Statsrådens presentasjon (pdf)