NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 24.06.2019 (Bergen) - med oppsummering

Invitasjon til Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar og Stavanger og Bergen kommunar til møte 24. juni 2019 i Bergen. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast framover.

Les brevet (pdf)

Presentasjonar frå møtet (pdf)

Oppsummering (pdf)