Dispensasjon til helseforetakene for løyvekrav ifm koronautbruddet

Det gis midlertidig dispensasjon til helseforetakene i forbindelse med koronaviruset. Det betyr at helseforetakene selv kan transportere pasienter som er sårbare for smitte eller allerede er smittet og som ellers ville benyttet drosje eller annen løyvepliktig transport.

Les brevet (pdf).