Overføring av ansvar for Statens havarikommisjons sikkerhetstilrådninger på vei

Oppfølgingen av Statens Havarikommisjons sikkerhetstilrådinger innen veisektoren har til nå vært delegert til Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet har besluttet å overføre ansvaret for oppfølgingen av sikkerhetstilrådingene på vei fra Statens vegvesen til Vegtilsynet.

Les brevet (pdf).