Svarbrev til ESA om tunnelsikkerhetsdirektivet

Samferdselsdepartementets svar til ESAs grunngitte uttalelse om gjennomføring av tunnelsikkerhetsdirektivet på det transeuropeiske veinettet (TEN-T).

Les brevet (engelsk) (pdf).