NTP 2025-2036: Tilbakemelding om bruk av referansebane i arbeidet med Nasjonal transportplan 2025-2036

Brev med tilbakemelding om valg av referansealternativ, som avklarer forutsetninger for videre i arbeide med ny NTP.

Les brevet (pdf)