NTP 2025–2036: Innkalling til møte i samordningsgruppen for Nasjonal transportplan 2025-2036

Innkalling av virksomhetene til et konstituerende møte i samordningsgruppen for Nasjonal transportplan 13. oktober 2022.

Les invitasjonen (pdf)