Høringsinstanser

Adresseliste over høringsinstanser

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

CargoNet AS

0048 Oslo

Connex Norge AS

Postboks 555 Madla

4090 Hafrsfjord

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 Oslo

Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen

0404 Oslo

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Postboks 8

2027 Kjeller

Jernbaneverket

Postboks 1162 Sentrum

0107 Oslo

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Malmtrafikk AS

Postboks 314

8501 Narvik

NSB AS

0048 Oslo

Ofotbanen AS

Verkstedbakken 1

8512 Narvik

Statens jernbanetilsyn

Wergelandsveien 3

0167 OSLO

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Postboks 2526 Solli

0202 Oslo

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032 Oslo