Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Finansdepartementet
Flyselskapenes Landsforening
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Luftfartstilsynet
Luftfartsverket
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet