Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Justisdepartementet
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Avinor AS
Luftfartstilsynet
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Riksadvokaten
Politidirektoratet
Fylkesmennene
Sysselmannen på Svalbard
Politiets sikkerhetstjeneste

Agderfly AS
Airlift AS
Arctic Air AS
Ben Air AS
Bergen Air Transport AS
Braathens ASA
CHC Helikopter Service AS
Coast Air AS
European Helicopter Center
Fjellanger Widerøe Aviation AS
Fjellfly
Fonnafly Sjø AS
Fossum Fly
Fotonor AS
Flyreklame AS
Helifly AS
Heli-Team AS
Helikopterdrift AS
Helitrans AS
Hesnes Air AS
Kato Airline AS
Lofotfly AS
Lufttransport AS
Løkenfly
Norcopter AS
Nordic Aviation Resources
Nordlandsfly AS
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopterskole AS
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle AS
Norwegian Aviation College
Pegasus Helicopter AS
Rørosfly
SAAB Norsk Flytjeneste AS
SAS Norge ASA
Sundt Air AS
Trans Wing AS
Widerøes Flyveselskap ASA
Oslo Lufthavn AS
Sandefjord lufthavn, Torp
Board of Airline Representatives in Norway (Barin)

Flyselskapenes Landsforening
Norsk Aero Klubb
Norsk Allmennflyforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flygelederforening
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Trafikkflygerforening
PRIFO
Norsk Kabinforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Fellesforbundet
Datatilsynet
Sivilombudsmannen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Lufthavnenes Tjenestemannslag
Direktoratet for arbeidstilsynet
Norsk Speditørforbund