Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Helsedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Agderfly AS
Airlift AS
Arctic Air AS
AS Gråkallbanen
AS Oslo Sporveier
A/S Valdresbanen
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Avinor AS
BaneTransport AS
Ben Air AS
Bergen Air Transport AS
Bergen Elektriske Sporvei
Bilimportørenes Landsforening
Board of Airline Representatives in Norway (Barin)
Braathens ASA
CargoNet AS
CHC Helikopter Service AS
Coast Air AS
Connex Norge AS
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap
European Helicopter Center
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fjellanger Widerøe Aviation AS
Fjellfly
Flyreklame AS
Flyselskapenes Landsforening
Flytoget AS
Fonnafly Sjø AS
Forsvarets biloffiser
Forsvarets overkommando
Fossum Fly
Fotonor AS
Fylkesmennene
GM Gruppen Øst
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Helifly AS
Helikopterdrift AS
Heli-Team AS
Helitrans AS
Hesnes Air AS
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Hærens forsyningskommando
Institutt for samferdselsteknikk
Jernbaneverket
Kato Airline AS
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Automobilforbund
Kriminalpolitisentralen
Kystdirektoratet
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lastebileiernes forening
Lofotfly AS
Luftfartstilsynet
Lufthavnenes Tjenestemannslag
Lufttransport AS
Løkenfly
Malmtrafikk AS
Maskinentreprenørenes forbund
MC-rådet
Motorførernes Avholdsforbund
Museumsbanerådet, v/Linda May Kallestein
Norcopter AS
Nordic Aviation Resources
Nordlandsfly AS
Norges Automobil Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Forsikringsforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Aero Klubb
Norsk Allmennflyforening
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Havneforbund
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Helikopterskole AS
Norsk Hydro AS, Hydro Porsgrunn
Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen
Norsk Jernbaneklubb, Krøderbanen
Norsk Jernbaneklubb, Oslo
Norsk Kabinforening
Norsk Luftambulanse AS
Norsk Motorcykkel Union
Norsk Museumstog
Norsk Speditørforbund
Norsk Trafikkflygerforening
Norsk Trafikksikkerhetsforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Norwegian Air Shuttle AS
Norwegian Aviation College
NSB AS
Nye Numedalsbanen A/S
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Ofotbanen AS
Opplysningsrådet for vegtrafikken
Orkla Industrimuseum
Oslo kommune
Oslo Lufthavn AS
Pegasus Helicopter AS
Politidirektoratet
Politiets fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste
PRIFO
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Ringerike Transportkontor AS
Rørosfly
Sandefjord lufthavn, Torp
SAS Norge ASA
SINTEF, avd. for Samferdselsteknikk
Sivilombudsmannen
Statens bilsakkyndiges forening
Statens jernbanetilsyn
Statens trafikklærerskole
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statens vegvesens regionvegkontor
Statistisk sentralbyrå
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Krøderbanen
Stiftelsen Rjukanbanen
Stiftelsen Setesdalsbanen
Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen
Sundt Air AS
Sysselmannen på Svalbard
SAAB Norsk Flytjeneste AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Trafikkforum
Trans Wing AS
Transportbedriftenes Landsforbund
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Trondheim kommune
Trygg Trafikk
Utrykningspolitiet
Vegetatens tekniske forening
Widerøes Flyveselskap ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yrkestrafikkforbundet

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten