Høringsinstanser

Alle fylkeskommunene, samferdselskontorene

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Det Norske Maskinistforbund

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Forbrukerrådet

Helsedepartementet

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunens Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Miljøverndepartementet

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Rederiforbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffiserforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

NSB AS

NSB Nettbuss AS

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo kommune, Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel

Oslo Sporveier AS

Rederienes Landsforening

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Sosialdepartementet

Stor-Oslo Lokaltrafikk AS

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Utdannings- og forskningsdepartementet

Vegdirektoratet

Yrkestrafikkforbundet