Høringsinstanser

Utkast til endringer i postregelverket - høring

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Advokatfirmaet Coopers Lybrand DA
Akademikernes Fellesorganisasjon
ASG Norway AS
Budbilforeningen, v/adv. Per Chr. Frich
Cargo International AS
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Fagpresses Forening
DHL International AS, Oksenøyv. 10
Distribusjonssentralen AS
Fellestransport AS
Flyselskapenes Landsforening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbruker-Kontakt AS
Foreningen Norsk Ukepresse
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
IL-X Transportservice AS
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landslaget for Lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge
Linjegods AS
Longyearbyen lokalstyre v/ Sigmund Spjelkavik
Mediabedriftenes Landsforening
Nor-Cargo AS
Norges Markedsføringsforbund
Norges Speditørforbund
Norges Taxiforbund
Norpost
Norsk Direkte Markedsføringsforening
Norsk Kommuneforbund,
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
Norsk Postordreforening
Norsk Presseforbund
Norske Transportbedrifters Landsforening
NSB Gods AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Budbil Forening, c/o Adv. firma Eckhoff, Fosmark CO. DA
Pakke-Trans AS
Posten Norge AS
Post- og teletilsynet
Statskonsult
Telenor AS
TNT Norge AS
TollpostGlobe AS
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportbedriftenes Landsforening
TS Forum Norge
UPS United Parcel Service Norway AS,
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund