Høringsinstanser

Jernbaneverket

Statens jernbanetilsyn

Stor-Oslo Lokaltrafikk AS

NSB AS

Connex Norge AS

Malmtrafikk AS

CargoNet AS

Flytoget AS

A/S Oslo Sporveier

A/S Valdresbanen

BaneTransport AS

Ofotbanen AS

Kommunenes Sentralforbund

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportbedriftenes Landsforening

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Lokomotivmannsforbud

Konkurransetilsynet