Høringsinstanser

Alle fylkeskommuner
Oslo kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Tromsø kommune
Sarpsborg kommune
Fredrikstad kommune
Drammen kommune
Østlandssamarbeidet
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Bellona
Norges Handikapforbund
SAFO/Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Trygg Trafikk
Norges Automobilforbund
Motorførernes Avholdsforbund
Kongelig Norsk Automobilklubb
Sekretariatet for bytrafikk
Transportøkonomisk institutt
Transportbedriftenes Landsforening
AS Oslo Sporveier
Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s.
Statens vegvesen / Vegdirektoratet
Jernbaneverket
NSB