Høringsinstanser

Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Barne- og familiedepartementet
Buskerud fylkeskommune
Elevorganisasjonen
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Foreldreutvalget for grunnskolen
Hedmark fylkeskommune
Helsedepartementet
Hordaland fylkeskommune
Justisdepartementet
KNA
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Læringssenteret
Møre- og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Automobil Forbund
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Politidirektoratet
Rogaland fylkeskommune
Skolenes landsforbund
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sosialdepartementet
Statens vegvesen
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Trafikkforum
Troms fylkeskommune
Trygg Trafikk
Utdanningsforbundet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Vestfold fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Østfold fylkeskommune