Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Miljøverndepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Helsedepartementet
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Riksadvokaten
Kriminalpolitisentralen
Politidirektoratet
Utrykningspolitiet
Vegdirektoratet
Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Trygg Trafikk
Transportbedriftenes Landsforbund
Lastebileierforbundet
Norges Automobil-forbund
Landsforeningen for Trafikkskadde
Norsk Motorcykel Union
Det norske Veritas
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Agderforskning
Transportøkonomisk institutt
SINTEF Bygg og miljø
ECON – senter for økonomisk analyse
Møreforskning
Nordlandsforskning
Rogalandsforskning
Statistisk sentralbyrå