Forslag om avvikling av postens enerett fra 1. januar 2007 - Høringsuttalelser

Forslag om avvikling av postens enerett fra 1. januar 2007

Høringsuttalelser til forslag om å avvikle av Postens enerett vil bli lagt ut forløpende. Høringsfristen er 20. august 2004 (sist oppdatert 27.09.04).

Aust-Agder fylkeskommune

Høringsuttalelse

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Høringsuttalelse

Longyearbyen Lokalstyre

Høringsuttalelse

Nordland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Oppland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Oslo kommune

Høringsuttalelse

Postkom

Høringsuttalelse

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høringsuttalelse

Datatilsynet

Høringsuttalelse

Buskerud fylkeskommune

Høringsuttalelse

Post- og teletilsynet

Høringsuttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Høringsuttalelse

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Fagforbundet

Høringsuttalelse

Møre og Romsdal fylkeskommune

Høringsuttalelse

Landsorganisasjonen i Norge

Høringsuttalelse

Troms fylkeskommune

Høringsuttalelse

Forbrukerombudet

Høringsuttalelse

Posten Norge AS

Høringsuttalelse

Logistikk- og transportindustriuens landsforening

Høringsuttalelse

Norsk Ukepresse

Høringsuttalelse

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Høringsuttalelse

Norpost AS

Høringsuttalelse

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Høringsuttalelse

Norsk Postordreforening

Høringsuttalelse

Finansdepartementet

Høringsuttalelse

Utenriksdepartementet

Høringsuttalelse
Høringsuttalelse2

Linjegods AS

Høringsuttalelse

Finnmark fylkeskommune

Høringsuttalelse

Næringslivets Hovedorganisasjon

Høringsuttalelse

Fjellregionsamarbeidet

Høringsuttalelse

Mediebedriftenes Landsforening

Høringsuttalelse

Til toppen