Høringsinstanser

Norges Handikapforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Delta-senteret

Transportbedriftenes Landsforening

Kommunenes Sentralforbund

Samferdselskontorene i:

Oslo kommune
Østfold fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Sogn- og Fjordane fylkeskommune
Møre- og Romsdal fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune