Høringsinstanser

Departementene

Fylkeskommunene

Samferdselsavdelingene

Oslo kommune

Samferdselsetaten

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

Det Norske Maskinistforbund

NSB AS

Rederienes Landsforening

Statens Råd for funksjonshemmede

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorgan