Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo

Barne- og familiedepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo

Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Justis- og politidepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo

Helsedepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8114 Dep, 0030 Oslo

Utdannings- og forskningsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0030 OSLO

Utenriksdepartementet, Postboks 8114 Dep, 0032 OSLO

Brønnøysund-registrene, Oppgaveregisteret, 8910 Brønnøysund

Statens jernbanetilsyn, Wergelandsveien 3, 0167 Oslo

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane, Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Direktoratet for arbeidstilsynet, Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Konkurransetilsynet, Postboks 8132 Dep, 0033 Oslo

Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Forbrukerrådet, Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo

Oslo kommune, Rådhuset, 0037 Oslo

Trondheim kommune, Munkegata 1, 7013 Trondheim

Stor-Oslo Lokaltrafikk A/S, Postboks 9249 Vaterland, 0134 Oslo

A/S Trondheim trafikkselskap, Postboks 2912 Tempe, 7000 Trondheim

Jernbaneverket, Postboks 1162 Sentrum, 0101 Oslo

Malmtrafikk AS, Postboks 314, 8501 Narvik

NSB AS, 0048 Oslo

Flytoget AS, 0048 Oslo

CargoNet AS, 0048 Oslo

Connex Tog AS, Klubbgaten 1, 4013 Stavanger

Ofotbanen AS, 8512 Narvik

A/S Oslo Sporveier, Postboks 2857 Tøyen, 0608 Oslo

A/S Gråkallbanen, Postboks 3132, 7002 Trondheim

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Postboks 4568 Nydalen, 0404 Oslo

Norges Handikapforbund, Postboks 9217, 0134 Oslo

Norsk Hydro AS, Hydro Porsgrunn, Postboks 110, 3901 Porsgrunn

Helge R. Olsen & sønn A/S Postboks 55 Alnabru, 0614 Oslo

A/S Valdresbanen, Postboks 122, 2901 Fagernes

Nye Numedalsbanen A/S, Postboks 70, 3628 Veggli

Orkla Industrimuseum, Postboks 31, 7331 Løkken Verk

Stiftelsen Krøderbanen, 3535 Krøderen

Norsk Jernbaneklubb, Postboks 1492 Vika, 0116 Oslo

GM Gruppen Øst, Postboks 22, Grorud, 0905 OSLO

Stiftelsen Setesdalsbanen, Grovane, 4700 Vennesla

Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen, Postboks 59, 1929 Sørumsand

Stiftelsen Rjukanbanen, Mæl stasjon, 3658 Miland

Bergen Elektriske Sporvei, Postboks 812, 5807 Bergen

Norsk Museumstog, 0048 Oslo

Museumsbanerådet, v/Linda Myklebust, Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen, Postboks 59,

1929 Sørumsand

LO, Youngsgate 11, 0181 Oslo

Norsk Jernbaneforbund, Møllergata 10, 0179 Oslo

Norsk Lokomotivmannsforbund, Svingen 2, 0196 Oslo

Akademikerne, Kr. Augustsgate 9, 0164 Oslo

YS, Postboks 9232 Grønland, 0134 Oslo

NITO, Postboks 9100, Grønland, 0133 Oslo

NHO, Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo

NAVO, Postboks 1511 Vika, 0117 Oslo

Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Postboks 2526 Solli, 0202 Oslo