Høringsinstanser

Alle departementene
Alle fylkeskommunene, samf.avd.
Det Norske Maskinistforbund
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Rutebilarbeiderforbund
Norsk Sjømansforbund
Norsk Styrmandsforening
Norsk Transportarbeiderforbund
NSB AS
Rederienes Landsforening
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorgan
Vegdirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF