Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar:

Departementene

Abelia, Postboks 5490 Majorstua, 0305 Oslo

Alcatel Telecom Norway AS,Postboks 310 Økern, 0511 Oslo

Alfa Nett, Postboks 8, 1306 Bærum Postterminal

Bane Tele, Postboks 1162 Sentrum, 0107 Oslo

Broadwave Communications AS, Postboks 1639 Vika, 0120 Oslo

Broadnet Norge AS, Lilleakervn 8 Postboks 279 Lysaker

Catch Communications, Østensjøvn. 34, 0667 Oslo

Cisco Systems Norge, Postboks 426, 0213 Oslo

Consorte Norge, Postboks 170 Sentrum, 0102 Oslo

Den Norske Dataforening, Postboks 8874 Youngstorget, 0282 Oslo

Elektronikkforbundet, Postboks 6322 Etterstad, 0604 Oslo

Eiscat Scientific Association, Ramfjordmoen 9027 Ramfjordbotn

Ergo Group, Postboks 4364 Nydalen, 0402 Oslo

Ericsson AS, Postboks 164, 1371 Asker

Fellesforum for elektronisk handel, v/NHD, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo

Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Forbrukerrådet, Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo

Forsvarets Forskningsinstitutt, Postboks 25, 2027 Kjeller

Forsvarets tele- og datatjeneste, Oslo mil/Akershus, 0150 Oslo

Global Telesystems Group Norge AS, Postboks 4560 Grim, 4602 Kristiansand S

HI3G Access Norway AS, co Adv. Firma Wiersholm, Melbye og Beck, Postboks 1400 Vika 0115 Oslo

IKT-Norge, Postboks 546 Skøyen, 0214 Oslo

Kanal 24 Norge AS, Pilestredet 8, 0160 Oslo

Konkurransetilsynet, Hier. Heyerdahls gt. 1, 0160 Oslo

MCI Worldcom AS, Tjuvholmen 1, 0250 Oslo

Harald A. Møller AS Postboks 46, Kjelsås, 0411 Oslo

NBBL, Postboks 452 Sentrum, 0104 Oslo

NettSystemer AS, Enebakkvn. 304, 1188 Oslo

Network computing spectrum AS, Granliveien 1 A, 3850 Kviteseid

Nera AS, Postboks 5020 Bergen

NetCom GSM AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403

NETnet International AB, Postboks 4593 Torshov, 0404 Oslo

NetSource Norge AS, Maridalsvn. 139, 0461 Oslo

Nokia Norge, Postboks 353, 1326 Lysaker

Nordisk mobiltelefon AS co/Adv. Firma Wikborg og Rein, Postboks 1513 Vika 0117 Oslo

Norges Speditørforbund, Postboks 5489 Majorstuen 0305 Oslo

Norsk EDIPRO, Postboks 2526 Solli, 0202 Oslo

Norsk Nærradioforbund

Norsk Kabel-TV forbund, Postboks 77, 1901 Fetsund

Norsk Radio Relæ Liga, Postboks 20 Haugenstua 0915 Oslo

Norsk Rikskringkasting, Bj. Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo

NORWACO, Storgt 14, 0184 Oslo

Norkring, Postboks 6870 Rodeløkka, 0580 Oslo

Norsk Romsenter, Postboks 113, Skøyen, 0212 Oslo

NORTIB, Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo

Polaravdelingen/JD, Postboks 8005, 0030 Oslo

Post- og teletilsynet, Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo

Posten Norge AS, 0001 Oslo

Powertech Information Systems, Nedre Slottsgate 5, Postboks 856 Sentrum, 0104 Oslo

P4 Radio Hele Norge, Postboks 44, 2601 Lillehammer

RigNet Operation AS, Postboks 8013, 4068 Stavanger

Schibsted ASA, Postboks 1178 Sentrum, 0107 Oslo

Sense Communications, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Siemens AS, Postboks 90 Veitvet, 0596 Oslo

SINTEF Tele og data, S.P. Andersensvei 15 B 7465 Trondheim

Song Networks, Postboks 4600 Nydalen, 0405 Oslo

Statnett, Postboks 5192 Majorstuen, 0302 Oslo

TeleDanmark Internordia, Postboks 6299 Etterstad, 0603 Oslo

Teleforum, Storgt. 39, 0182 Oslo

TelePluss, Drammensvn. 41, 0271 Oslo

Tele2 Norge AS, Ulvenveien 75 A, 0581 Oslo

Telenor AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu

Teleplan AS, Postboks 69, 1324 Lysaker

TelePluss Access AS, Postboks 2816 Solli, 0204 Oslo

Teletopia AS, Kirkegt. 1-3, 0153 Oslo

TV2 AS, Postboks 7222, 5020 Bergen

TV4 – Nordisk Televisjon AS, Tegeluddsvei 3, 11579 Stockholm, Sverige

TV3 AS, Postboks TV3 Youngstorget,0028 Oslo

TVNorge As, Biskop Gunnerusgt. 6, 0155 Oslo

UNINETT, Tempeveien 22, 7465 Trondheim

UPC, Postboks 2842 Tøyen, 0608 Oslo

Ventelo, Sandakervn. 114 A, 0484 Oslo

Wicom Communications AS, Postboks 494, Lysaker

Worldcom AS, Strandvn. 50, 1324 Lysaker