Flysikkerhet i norsk luftfart under omstilling

Høringsuttalelser

Flysikkerhet i norsk luftfart under omstilling

Samferdselsdepartementet gav 7. oktober 2004 Havarikommisjonen for transport i oppdrag å undersøke hvordan flysikkerheten blir ivaretatt ved de store omstillingene som pågår innen norsk luftfart.

Havarikommisjonen la fram en rapport 5. august 2005. I rapporten konkluderer Havarikommisjonen med at norsk luftfart over tid har utviklet seg til å bli en svært sikker transportform, i likhet med internasjonal, og da spesielt vestlig luftfart. Havarikommisjonen konkluderer videre med at hvis denne positive utviklingen skal fortsette, er det viktig at de mange samtidige endringene og omstillingene innen luftfarten blir sikkerhetsanalysert, og at disse analysene blir fulgt opp og dokumentert på en mer systematisk måte enn det som hittil har vært tilfelle.

Samferdselsdepartementet oversendte rapporten til aktørene i luftfarten for oppfølging av sikkerhetstilrådingene og til uttalelse. Høringsfrist ble satt til 15.oktober 2005.

Her kan du laste ned:

Til toppen