Høringsinstanser

ARRIVA Tog Norge AS v/Opticonsult AS
Connex Norge AS
Departementene
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
DSB
Flytoget AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Jernbaneverket
KEOLIS
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Luftfartstilsynet
Norges Handikapforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Reiseinformasjon AS
NSB AS
Ofotbanen AS
Riksrevisjonen
Statens råd for funksjonshemmede
Statens vegvesen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
ØstlandsSamarbeidet