Høringsinstanser

Arbeids- og sosialdepartementet

AS Gråkallbanen

AS Valdresbanen

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Bane Transport AS

Bergen kommune

Bergens Elektriske Sporvei

Borregaard

CargoNet AS

Component Service AS

Connex AS

DnV Taubanetilsynet

DSB Norge AS

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Flytoget AS

Fløibanen AS

Forsvarsdepartementet

GM-Gruppen

Green Cargo AB

Harald A. Møller AS

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Hector Rail AB

Helge R. Olsen & Sønn A/S

Helse- og omsorgsdepartementet

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Jernbaneverket

Justis- og politidepartementet

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes Forening

Malmtrafikk AS

MiTrans AS Hamar

Moderniseringsdepartementet

Motorførernes Avholdsforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Bergverksmuseum

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen

Norsk lokomotivmannsforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

Norske Skogindustrier ASA

NOR-WAY bussekspress AS

NSB AS

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ofotbanen AS

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Orkla Industrimuseum

Oslo Havn KF

Oslo kommune - Samferdselsetaten

Oslo Sporvognsdrift AS

Oslo T-banedrift AS

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sivilombudsmannen

Statens jernbanetilsyn

Statens Trafikklærerskole

Stiftelsen Krøderbanen

Stiftelsen Setesdalsbanen

Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen

Sysselmannen på Svalbard

Trafikkforum AS

Transportbedriftenes landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Trondheim kommune

Trygg Trafikk

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Utenriksdepartementet

Utrykningspolitiet

Vegdirektoratet

Yrkestrafikkforbundet