Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Arbeids- og sosialdepartementet

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Barne- og familiedepartementet

Bilimportørenes Landsforening

Datatilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Forbrukerombudet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Automobilforbund

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruls- og matdepartementet

Landsforeningen for trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

Motorførernes Avholdsforbund

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Forsikringsforbund

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lensmannslag

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Bilsportforbund

Norsk Motorcykkel Union

Norsk Trafikkmedisinsk Forening

Norsk Transportarbeiderforbund

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Opplysningsrådet for vegtrafikken

Oslo politidistrikt

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets Fellesforbund

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Sivilombudsmannen

Sosial- og helsedirektoratet

Statens havarikommisjon for transport

Statens trafikklærerskole

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statsministerens kontor

Transportbedriftenes Landsforening

Transportøkonomisk institutt

Trygg Trafikk

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Utrykningspolitiet

Yrkestrafikkforbundet