Høringsinstanser

HØRINGSLISTE

Departementene

Fylkeskommunene, Samferdselsavdelingene

Oslo kommune, Samferdselsetaten

Det Norske Maskinistforbund

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hurtigbåtenes Rederiforbund

ITS Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Reiseinformasjon AS

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

NSB AS

Rederienes Landsforening

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorgan

Statens Råd for funksjonshemmede

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Forskrift om endring av forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften).