Høringsinstanser

Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Bilimportørenes Servicekontor
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsvarsdepartementet
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Jernbaneverket
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Kongelig Norsk Automobilklubb
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes forening
Luftfartstilsynet
Miljøverndepartementet
Motorførernes Avholdsforbund
Norges Automobil Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Motorcykkel Union
Norsk Trafikkmedisinsk Forening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningsrådet for vegtrafikken
Oslo Sporveier
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens jernbanetilsyn
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Syklistenes Landsforening
Sysselmannen på Svalbard
Trafikkforum AS
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Trygg Trafikk
Yrkestrafikkforbundet