Høringsinstanser

Avinor AS

Bertel O. Steen A/S

Departementene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Flyselskapenes Landsforening

Forsvarets logistikkorganisasjon, driftsdivisjon Log ops

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Harald A. Møller AS

Jernbaneverket

Kystdirektoratet

Kysteskadren

Logistikk- og transportindustriens Landsforening

Luftfartstilsynet

MAN Last og Buss AS

Norges Lastebileier-Forbund

Norsk Scania AS

NSB AS

Oslo kommune, Samferdselsetaten

Rederienes Landsforening

Statens jernbanetilsyn

Statens Vegvesen

Transportbedriftenes Landsforening

Vernepliktsverket

Volvo Norge AS