Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

CargoNet AS

Connex Tog AS

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Flytoget AS

GM-Gruppen

Green Cargo AB

Hector Rail AB

Jernbaneverket

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Malmtrafikk AS

Moderniseringsdepartementet

Norges Ingeniørorganisasjon

Norsk Havneforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneklubb

Norsk lokomotivmannsforbund

Norske Skogindustrier ASA

NSB Anbud AS

NSB AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ofotbanen AS

SINTEF IKT

Statens havarikommisjon for transport

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Utenriksdepartementet

Valdresbanen AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund