Høringsinstanser

Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Bergen kommune
Drammen kommune
Fredrikstad kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Porsgrunn kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Skien kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
AmCar Bilpolitisk utvalg
Bilimportørenes Landsforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Finansieringsselskapenes Forening
Finansieringsselskapenes Servicekontor
Forbrukerombudet
Framtiden i våre hender
Frie Bilimportørers Forening
Grønn hverdag
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Automobilklubb
Konkurransetilsynet
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes forbund
Miljøstiftelsen Bellona
Motorførernes Avholdsforbund
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Natur og ungdom
Norsk institutt for luftforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Automobilforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Caravanbransjeforbund
Norges Lastebileierforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Taxiforbund
Norges Transportforbund
Norsk forening mot støy
Norsk Petroleumsinstitutt
Næringslivets hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Statens forurensningstilsyn
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Transportbedriftenes Landsforening
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk