Høringsinstanser

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og Sosialdepartementet

Aust-Agder fylkeskommune

Banetransport AS

Barne- og familiedepartementet

Buskerud fylkeskommune

CargoNet AS

Connex Norge AS

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskeridepartementet

Flytoget AS

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Jernbaneverket

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Malmtrafikk AS

Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

Møre og –romsdal fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Norges Taxiforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Lokomotivmannsforbund

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Styrmandsforening

Norsk Transportarbeiderforbund

Det Norske Maskinistforbund

NSB AS

NSB Anbud AS

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Oslo Sporveier AS

Rederienes Landsforening

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Statens jernbanetilsyn

Stor-Oslo Lokaltrafikk AS

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Troms fylkeskommune

A/S Valdresbanen

Vegdirektoratet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Østfold fylkeskommune