Høringsinstanser

ABB Eiendom

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

AS Oslo Sporveier

Bergen Bybane

Bergen Elektriske Sporvei

Bergen kommune

Borregaard

CargoNet AS

Connex Tog AS

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Flytoget AS

GM-Gruppen

Green Cargo AB

Gråkallbanen AS

Harald A. Møller AS

Havarikommisjonen for transport

Hector Rail AB

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedredningssentralen Nord-Norge

Hovedredningssentralen Sør-Norge

Jernbaneverket

Justis- og politidepartementet

Kriminalpolitisentralen - Kripos

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Luftfartstilsynet

Malmtrafikk AS

MiTrans AS Hamar

Museumsbanerådet

Narvik Havn KF

Norcem AS

Norges Ingeniørorganisasjon

Norsk Bergverksmuseum

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneklubb

Norsk Jernbaneklubb - Gamle Vossebanen

Norsk Jernbaneklubb - Krøderbanen

Norsk lokomotivmannsforbund

Norske Skogindustrier ASA

NSB Anbud AS

NSB AS

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ofotbanen AS

Orkla Industrimuseum

Oslo Havn KF

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo Sporvognsdrift AS

Oslo T-banedrift AS

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Smurfit Norpapp AS

Statens jernbanetilsyn

Stiftelsen Krøderbanen

Stiftelsen Setesdalsbanen

Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen

Stor-Oslo Lokaltrafikk

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Trondheim kommune

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Utenriksdepartementet

Valdresbanen AS

Vegdirektoratet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund