Høringsinstanser

Agderfly AS
Airlift AS
Arctic Air AS
Avinor AS
Barne- og inkluderingsdepartementet
Bergen Air Transport AS
Board of Airline Representatives in Norway (Barin)
CHC Helikopter Service AS
Coast Air AS
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Fjellfly
Flyselskapenes Landsforening
Fonnafly Sjø AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Fossum Fly
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)/Norsk ReiselivsForum (NRF)
Helifly AS
Helikopterdrift AS
Heli-Team AS
Helitrans AS
Hesnes Air AS
Kato Airline AS
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lofotfly AS
Luftfartstilsynet
Løkenfly
Norcopter AS
Nordlandsfly AS
Norsk Aero Klubb
Norsk Allmennflyforening
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Kabinforening
Norsk Luftambulanse AS
Norsk Trafikkflygerforening
Norwegian Air Shuttle AS
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Lufthavn AS
Pegasus Helicopter AS
Regjeringsadvokaten
Rørosfly
Sandefjord lufthavn, Torp
SAS Braathens AS
Sivilombudsmannen
Sundt Air AS
Sysselmannen på Svalbard
Statens havarikommisjon for transport
Toll- og avgiftsdirektoratet
Trans Wing AS
Transportøkonomisk institutt
Utenriksdepartementet
Widerøes Flyveselskap ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Forslag til endring av håndhevelsesbestemmelsene i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

  • tilsyn med flypassasjerenes rettigheter
  • klageordning for flypassasjerer
  • tilsyn med avgifter på flysikringstjenester