Høringsinstanser

Akershus fylkeskommune
Akershus reiselivsråd
Avinor AS
Bellona
Eidsvoll kommune
Flyselskapenes Landsforening
Forsvaret Sessvollmoen
Forsvarsbygg region Østlandet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Gardermoen Flystasjon
Gjerdrum kommune
Hedmark fylkeskommune
Innovasjon Gardermoen
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartstilsynet
Miljøverndepartementet
Nannestad kommune
Natur og Ungdom
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Naturvernforbund
Oslo Lufthavn AS
Oppland fylkeskommune
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
SAS Braathens AS
Statens Forurensningstilsyn
Ullensaker kommune
Widerøes Flyveselskap ASA
Øvre Romerike Utvikling