Høringsinstanser

Avinor AS

Postboks 8124 Dep, 0032 Oslo

Barne- og likestillingsdepartementet

Board of Airline Representative in Norway, BARIN,

0080 Oslo

CHC Helikopter Service AS

4055 Stavanger lufthavn

EAA

Fetveien 80, 2007 Kjeller

Finansdepartementet

Flyselskapenes Landsforening

Postboks 5474 Majorstua, 0305 Oslo

Forsvarsdepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep 0033 Oslo

Luftfartstilsynet

8001 Bodø

Norsk Aero Klubb (NAK)

Postboks 383 Sentrum, 0102 Oslo

Norsk Allmennflygerforening (AOPA-Norway)

Postboks 15, 1350 Lommedalen

Norsk Flygelederforening

Postboks 141, 1330 Fornebu

Norsk Flygerforbund

Oksenøystien 2, 1366 Lysaker

Norsk Flyoperatør Forbund

2027 Kjeller

Norsk Flytekniker Organisasjon

Postboks 60, 2061 Gardermoen

Norsk Helikopter AS

Postboks 171, 4097 Sola

Norsk Helikopteransattes Forbund

Postboks 522, 4055 Stavanger lufthavn

Norsk Kabinforening

Drammensveien 43, 0271 Oslo

Norske Flyspeditørers Forening

Postboks 5489 Majorstuen, 0305 Oslo

Norwegian

1330 Fornebu

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Oljeindustriens landsforening

P.b. 8065 Postterminalen, 4068 Stavanger

Oslo lufthavn Gardermoen

2061 Gardermoen

Petroleumstilsynet

Postboks 599 Sentrum, 4003 Stavanger

Politidirektoratet

Postboks 8051 Dep, 0031 Oslo

Politiets Sikkerhetstjeneste

Postboks 4773 Nydalen

Posten Norge AS

0001 Oslo

PRIFO

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo

Rygge lufthavn

1590 Rygge flystasjon

Sandefjord lufthavn, Torp

3234 Sandefjord

SAS Braathens AS

0080 Oslo

Sjøfartsdirektoratet

Postboks 8123 Dep 0032 Oslo

Skien lufthavn

3739 Skien

Statens havarikommisjon for transport

Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Stord lufthavn

Sørstokken, 5410 Sagvåg

Stortingets Ombudsmann for forvaltningen

Postboks 8028 Dep 0030 Oslo

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Postboks 5494 Majorstua, 0305 Oslo

Utenriksdepartementet

Widerøe’s Flyveselskap AS

1301 Sandvika