Høringsinstanser

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Bedriftsforbundet

Buskerud fylkeskommune

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskeri- og kystdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Hedemark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Konkurransetilsynet

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for Lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Mediebedriftenes Landsforening

Miljøverndepartementet

Møre og Romsdag fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges handikapforbund

Norsk tidsskriftforening

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Post- og teletilsynet

Posten Norge AS

Postkom

Postvakt

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Språkrådet

Statistisk Sentralbyrå

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Østfold fylkeskommune