Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Bergen kommune

Drammen kommune

Fredrikstad kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Porsgrunn kommune

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Skien kommune

Stavanger kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

AmCar Bilpolitisk utvalg

Bilaksjonen

Bilimportørenes Landsforening

Forbrukerombudet

Framtiden i våre hender

Frie Bilimportørers Forening

GRIP – Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk

Grønn hverdag

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hydro

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Automobilklubb

Konkurransetilsynet

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsorganisasjonen i Norge

Maskinentreprenørenes forbund

Miljøstiftelsen Bellona

Motorførernes Avholdsforbund

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Natur og ungdom

Norstart – Norsk Elbilforening

Norsk Bioenergiforening

Norsk institutt for luftforskning

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Caravanbransjeforbund

Norges Lastebileierforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Taxiforbund

Norges Transportforbund

Norsk forening mot støy

Norsk Petroleumsinstitutt

Næringslivets hovedorganisasjon

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Regjeringsadvokaten

Skattedirektoratet

Statens forurensningstilsyn

Transportbedriftenes Landsforening

Transportøkonomisk institutt

Trygg Trafikk

Zero