Høringsinstanser

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Datatilsynet

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Kongelig Norsk Automobilklubb

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Motorførernes Avholdsforbund

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Automobil-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Miljøvernforbund

Norvegfinans

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oppland fylkeskommune

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Rogaland fylkeskommune

SINTEF Teknologi og Samfunn

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Transportbedriftenes landsforening

Transportøkonomisk institutt

Troms Fylkeskommune

Vegdirektoratet

Vest-Agder Fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune