Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Arbeidsgiverforeningen NAVO

CargoNet AS

Connex Tog AS

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

EuroShuttle AS

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Flytoget AS

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

GM-Gruppen

Green Cargo AB

Hector Rail AB

Jernbaneverket

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Malmtrafikk AS

Miljøverndepartementet

Norsk Havneforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneklubb

Norsk lokomotivmannsforbund

Norsk Togoperatørforening

Norske Skogindustrier ASA

NSB Anbud AS

NSB AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ofotbanen AS

Statens havarikommisjon for transport

Statens jernbanetilsyn

Statsbygg

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Valdresbanen AS