Høringsinstanser

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Avinor AS
Finansdepartementet
Flyselskapenes Landsforening
Fylkeskommunene
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunsektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon
Luftfartsverket – Sverige
Transportbrukernes Fellesorganisasjon