Høyringsinstanser

ABB Eiendom
Aktieselskap Tyssefaldene
Alvdal Skurlag AS
AS Oslo Sporveier
Bergen Bybane
Bergen Elektriske Sporvei
Bergen og omland havnevesen
BKK AS
Borregaard Industries Ltd
CargoNet AS
Connex Tog AS
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Drammen havn
Elkem Meraker AS
EuroShuttle AS
Fiskeridepartementet
Flytoget AS
Fløibanen AS
Gaustadbanen AS
GM-Gruppen
Green Cargo AB
Grenland Havn IKS
Gråkallbanen AS
Halden Havn
Harald A. Møller AS
Hector Rail AB
Helge R. Olsen & Sønn AS
Hellik Teigen AS
Jernbaneverket
Justis- og politidepartementet
Kriminalpolitisentralen- Kripos
Kristiansand Havn KF
Larvik Havn KF
Malmtrafikken AS
Mantena AS
MiTrans AS Hamar
Moelven Soknabruket AS
Narvik Havn KF
Nexans Norway AS
Norcem AS
Norsk Bergverksmuseum
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneklubb
Norsk Jernbaneklubb- Gamle Vossebanen
Norsk Jernbaneklubb- Krøderbanen
Norsk lokomotivmannsforbund
Norsk Museumstog
Norsk Togoperatørforening
Norsk Skog- Skogn
Norske Skogindustrier ASA
NSB Anbud AS
NSB AS
Ofotbanen AS
Orkla Industrimuseum
Oslo Havn KF
Oslo Sporvognsdrift AS
Oslo T-banedrift AS
Peterson Linerboard AS
Politidirektoratet
Rana Gruber AS
Riksadvokaten
Smurfit Norpapp AS
Spenncon AS Hønefoss
Statens havarikommisjon for transport
Statens jernbanetilsyn
Statskraft SF, Region Vest-Norge
Statskraft SF, Stasjonsgruppe Høyanger
Stiftelsen Krøderbanen
Stiftelsen Setedalsbanen
Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen
Stor-Oslo Lokaltrafikk
Taubanetilsynet
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Unikorn AS
Valdresbanen AS